2017 KOREA BRAND PREFERENCE AWARD


ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รพ.ศัลยกรรมมาร์เบิ้ลได้เข้ารับรางวัล 
"2017 KOREA BRAND PREFERENCE AWARD"
อันดับ1 ในสาขาการศัลยกรรมหน้าอกบทความที่ได้รับความนิยม